Bộ nguồn điều khiển điện 6 line Lutron LQRK-WPM-6PCE

Bộ nguồn điều khiển điện 6 line Lutron LQRK-WPM-6PCE

Bộ nguồn điều khiển điện 6 line Lutron LQRK-WPM-6PCE

  • Điều khiển thích hợp với hầu hết các loại đèn hiện có trên thị trường.
  • Điều khiển 6 line đèn on/off, dim,v.

Các loại đèn thích hợp điều khiển

• LED1, 2
• Halogen, đèn sợi đốt
• Điện áp thấp (ELV) 3
• Máy biến áp điện áp thấp (MLV)
• Kim loại Halide / Natri áp suất cao được chuyển đổi
• Cathode neon / lạnh
• Đèn huỳnh quang điện tử Lutron Tu-Wire
Chấn lưu
• Đèn / đèn CFL được phê duyệt
• Lên đến 64 thiết bị đầu ra tuân thủ DALI (thiết bị phải tuân thủ tiêu chuẩn IEC / EN 60929)
kết hợp thành các nhóm riêng biệt (Chỉ LQRK-WPM-6D và LQR-WPM-6D).
Mô-đun Power có thể được cài đặt cho liên kết có dây QS (chỉ dành cho HomeWorks QS) hoặc liên kết RF không dây (HomeWorks QS và RadioRA 2).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ nguồn điều khiển điện 6 line Lutron LQRK-WPM-6PCE”