Bộ nhận tín hiệu không dây gắn trần Lutron QSM3-XW-C

Bộ nhận tín hiệu không dây gắn trần Lutron QSM3-XW-C

QSM sử dụng Công nghệ Clear Connect® RF cho liên lạc với tối đa 10 Radio Powr SavrTM cảm biến và 10 Pico® không dây điều khiển.
• QSM kết nối tối đa bốn phòng có dây Lutron® cảm biến.
• Không cần kết nối điện áp đường dây vì QSM được cung cấp bởi Liên kết QS.

 

Module cảm biến QS
Module cảm biến QS (QSM) là một thiết bị gắn trên trần nhà tích hợp cảm biến không dây và có dây của Lutron® thông qua Liên kết QS có dây trên bộ xử lý HomeWorks® QS.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bộ nhận tín hiệu không dây gắn trần Lutron QSM3-XW-C”