Module DIN DALI Lutron LQSE-2DAL-D

Module DIN DALI Lutron LQSE-2DAL-D

Cung cấp năng lượng cho hai kênh chuẩn DALI tải địa chỉ kỹ thuật số:
– 128 mA đảm bảo
– Dòng cung tối đa 250 mA trên mỗi dòng
Mỗi kênh DALI có thể kiểm soát tối đa 16 nhóm.
Bộ nhớ bị mất điện vẫn duy trì lập trình.
Module điện DALI có thể được sử dụng trong Hệ thống HomeWorks QS để kiểm soát và quản lý ánh sáng trong toàn bộ ngôi nhà hoặc tòa nhà.

Module điện DALI được gắn bộ điều khiển cho kỹ thuật số theo chuẩn DALI , gọi là trung tâm điều khiển. Nó cung cấp nguồn điện DALI và điều khiển cho hai kênh DALI độc lập, có tới 64 địa chỉ  DALI tải mỗi địa chỉ.
Model:
LQSE-2DAL-D: Bộ điều khiển DALI 2 liên kết

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Module DIN DALI Lutron LQSE-2DAL-D”