Module DIN ECO Lutron LQSE-2ECO-D

Module DIN ECO Lutron LQSE-2ECO-D

• Cung cấp năng lượng Vòng lặp EcoSystemR cho hai vòng của chấn lưu hoặc trình điều khiển EcoSystemR (tối đa 250 mA mỗi vòng lặp).
• Bộ nhớ giữ lại bộ điều khiển lập trình trong trường hợp mất điện.
• Bao gồm Liên kết QS để kết nối với Hệ thống QS HomeWorksR.
• Có thể sử dụng Mô-đun nguồn với đơn vị EcoSystemR trong hệ thống QS HomeWorksR để kiểm soát và quản lý ánh sáng trong toàn bộ ngôi nhà hoặc tòa nhà.

Module điện với  EcoSystemR

Module Power với EcoSystemR là một Bộ điều khiển vòng lặp EcoSystem® được gắn trên DIN-rail cho Chấn lưu EcoSystemR, trình điều khiển và thiết bị. Nó cung cấp năng lượng và điều khiển vòng lặp EcoSystemR cho hai vòng lặp EcoSystemR độc lập với tối đa 64 chấn lưu hoặc mỗi trình điều khiển.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Module DIN ECO Lutron LQSE-2ECO-D”