Thiết bị điều khiển dạng relay Lutron QSE-CI-WCI

Thiết bị điều khiển dạng relay Lutron QSE-CI-WCI

• Cung cấp 8 đầu vào đóng tiếp xúc (CCI), được duy trì hoặc nhất thời.
• Hoạt động với SELV / PELV / NEC® Class 2, điện áp thấp, đóng tiếp xúc khô.
• CCI có thể được thiết lập để mô phỏng Lutron® hiện có chức năng bàn phím hoặc cấu hình tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu cụ thể của dự án.
• Đặt trong hộp treo tường phía sau bàn phím đóng tiếp xúc
• Cung cấp giao diện 1 chiều giữa  hệ thống chiếu sáng Lutron® và bàn phím đóng tiếp xúc (không
cung cấp).
• Để sử dụng trong các hệ thống HomeS® QS, hệ thống Quantum®  và ứng dụng độc lập QS.

QSE-CI-WCI (WCI) là giao diện điều khiển để sử dụng với các hệ thống HomeWorks® QS, các hệ thống Quantum®, và các ứng dụng độc lập QS. WCI tích hợp một bàn phím đóng tiếp xúc với điều khiển hệ thống ánh sáng Lutron®. Bàn phím đóng tiếp xúc phải được cung cấp bởi khách hàng. WCI cung cấp tới tám đầu vào đóng tiếp xúc (CCIs). CCI chấp nhận tín hiệu duy trì hoặc nhất thời. Các CCI lập trình thông qua HomeWorks® QS và Phần mềm thiết lập hệ thống Quantum®. Dành cho các ứng dụng QS độc lập, CCI được lập trình bằng cách sử dụngnút, công tắc DIP và đèn LED trên WCI.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết bị điều khiển dạng relay Lutron QSE-CI-WCI”