Thiết Bị Trung Tâm Lutron Homework QS

Thiết Bị Trung Tâm Lutron Homework QS

HomeWorks QS, được thiết kế độc quyền cho nhà ở, tích hợp kiểm soát tất cả ánh sáng, nội thất và ngoại thất, ánh sáng điện và ánh sáng ban ngày của bạn. Hệ thống cũng tích hợp với các nhà sản xuất khác để điều khiển nghe nhìn và HVAC, đồng thời, để kiểm soát môi trường gia đình của bạn rộng hơn, tiết kiệm năng lượng.

Dòng sản phẩm Homework QS cung cấp các giải pháp chiếu sáng, che nắng cho dân cư và công trình. Ở trung tâm của hệ thống QS là các đơn vị điều khiển GRAFIK Eye QS, các đơn vị điều khiển Energi Savr Node, và màn hình Sivoia QS, cung cấp khả năng kiểm soát trực tiếp ánh sáng điện và tự nhiên. Các thiết bị hệ thống QS giao tiếp linh hoạt qua liên kết QS; các
liên kết cho phép cấu hình dây daisy-chain hoặc t-tap. Tất cả các thiết bị hệ thống QS giao tiếp
không cần giao diện và địa chỉ là tự động, loại bỏ nhu cầu thiết lập DIP công tắc. Ngoài ra, bàn phím QS có thể tạo ngữ cảnh để điều khiển đèn, bóng, đèn + sắc thái, hoặc thiết bị của bên thứ ba. Hệ thống QS có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác thông qua liên hệ đầu vào / đầu ra đóng, đầu ra DMX hoặc Ethernet / RS232.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiết Bị Trung Tâm Lutron Homework QS”